Udruga Vis-a-Vis

za ocuvanje upotrebne vrijednosti umjetničkih predmeta

ZA INFORMACIJE O UMJETNINAMA I UDRUZI JAVITE NA E-MAIL
busalicana@yahoo.com

obala lazareta 2

Udruga Vis-a-Vis-gdje se nalazimo


                                                                           Naša videa